Platforma eLearning Informatica, TIC, IAC, Matematica
Refreshing eLearning
Expandare/colapsare bloc AutentificareAutentificare
Utilizator
Parola
Ţine-mă logat
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Didactica aritmeticii/ Didactics  of  Arithmetics"Informaţii pentru curs "Didactica aritmeticii/ Didactics of Arithmetics"
Obiective: • Dobândirea cunoştinţelor privind proiectarea lecţiei de matematică.
• Dezbaterea şi analiza programelor şcolare, a manualelor, a curriculum-ului
• Analiza programelor opţionale în domeniul matematicii.
• Prezentarea metodică a temelor importante care prezintă noţiunile matematice introduse în învăţământul primar
Evaluare: (6 x Nota la seminar + 4 x Nota la examen) : 10 = Nota finals
Subiecte: 1. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar
(specifice predării - învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale si în ciclul de dezvoltare)
2. Jocul didactic în lecţia de matematica
3. FORMAREA CONCEPTULUI DE NUMĂR NATURAL. PROBLEME METODICE
Conceptul de număr natural
• Numerele naturale canumere cardinale
• Aspectul cardinal al numărului natural
• Aspectul ordinal al numărului natural
Probleme generale şi specifice ale predării-învăţării numeraţiei în grădiniţă şi clasa 1
Compunerea şi descompunerea numerelor naturale
Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 0-10
Predarea-învăţarea numerelor naturale în concentrul 10-100
Predarea-învăţarea numerelor naturale scrise cu trei sau mai multe cifre
Metodologia predării operaţiilor in N
4. METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII OPERAŢIILOR ÎN MULŢIMEA NUMERELOR NATURALE
5. METODOLOGIA PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII MĂRIMILOR ŞIUNITĂŢILOR DE MĂSURĂ PENTRU MĂRIMI
6. Metodologia predării fracţiilor si a operaţiilor cu fracţii
Metodologia predării unităţilor de măsura
Metodologia predării elementelor de geometrie
7. Algoritmi de calcul in clasele I - IV
- adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ordinea operaţiilor
8. Metode de rezolvare a problemelor de matematica
- figurativa, suma si diferenţa, suma si raport, diferenţa si raport, metoda comparaţiei, metoda falsei ipoteze, metoda drumului invers, regula de 3 simpla, regula de 3 compusa, probleme de mişcare (urmărire si întâlnire), probleme nonstandard
9. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematica
- forme de organizare; strategii de: diferenţiere, individualizare, personalizare, învăţarea prin cooperare
10. Caracterul practic-aplicativ al matematicii
contexte de aplicare (explorare, investigare, aproximare, comparare, masurare, experimentare)
11. Abordarea interdisciplinara a matematicii
Resurse: • Asaftei C coordonator-Elemente de aritmetică şi teoria numerelor –pentru licee şi colegii pedagogice, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
• Asaftei P., Chirilă C.,-Metode generale de rezolvare a problemelor de aritmetică,2001
• Aron I., Herescu Gh., Dumitru A.-Aritmetica pentru învăţători, EDP, 1996
• Lupu C. Săvulescu D.-Metodica predării matematicii, Manual pentru clasa a XI-aXIIa-Licee pedagogice, ED. Paralela 45, Piteşti, 2000
• Neacşu I., coordonator-Metodica predării matematicii la clasele I-IV, EDP, 1988
• Rus I.-Metodica predării matematicii, Servo-Sat, 1996
Metodă de învăţare: Expunerea verbală şi scrisă a chestiunilor teoretice şi ilustrative. Dezbaterea. Ateliere pe grupe. Activitate individuală. Activitate frontală.
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 19 Ian 2017, 11:55
Cursul se tremină pe data de: 30 Ian 2017, 03:55
Înscriere Înscriere
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiriSistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectateCursuri selectate
Nu s-au găsit date