Platforma eLearning Informatica, TIC, IAC, Matematica
Refreshing eLearning
Expandare/colapsare bloc AutentificareAutentificare
Utilizator
Parola
Ţine-mă logat
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Instruire asistată de calculator/  Computer Based Learning"Informaţii pentru curs "Instruire asistată de calculator/ Computer Based Learning"
Descriere: Dat fiind că scopul învăţării asistate de calculator este de fapt instruirea, vor prima în mod evident considerentele pedagogice
Obiective: Sunt prezentate metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum şi o serie de proiecte şi medii de învăţare la distanţă. La finalul acestui curs, studenţii vor avea cunoştinţe despre principalele modele de învăţare / predare / testare cu ajutorul calculatorului şi vor dobândi abilităţile necesare proiectării implementării acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cunoştinţe necesare în vederea regăsirii eficiente pe Internet a informaţiilor referitoare la programe şi proiect educaţionale pentru disciplinele în care lucrează.
Evaluare: Se evalueaza portofoliul educatioal realizat pe baza resurselor propuse la curs
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 25 Februarie 2016, 22:46
Cursul se tremină pe data de: 30 Iunie 2016, 06:59
Înscriere Înscriere
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiriSistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectateCursuri selectate
Nu s-au găsit date