Platforma eLearning Informatica, TIC, IAC, Matematica
Refreshing eLearning
Expandare/colapsare bloc AutentificareAutentificare
Utilizator
Parola
Ţine-mă logat
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Tehnologii informaţionale şi de  comunicare (TIC) / Information  and Communication Technologies"Informaţii pentru curs "Tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC) / Information and Communication Technologies"
Descriere: Disciplina Tehnologia Informării şi Comunicării asigură studenților o pregătire fundamentală similară competentelor digitale nivel mediu, mai exact cursuri şi lucrări de laborator de informatică de Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, Sisteme de operare, Procesare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Informaţie si comunicare precum şi Gestionare conturi e-mail şi Navigare Internet.
Evaluare: Examenul se desfăşoară practic, la finele semestrului. În stabilirea notei finale, va conta, cu o pondere de 80%, proba practică realizată si ataşată pe platformă în faţa calculatorului şi, cu o pondere de 20%, activitate aplicativă prestată de student la curs şi la lucrările practice: atitudinea favorabilă faţă de activitatea didactică, implicarea activă a studentului, şi la lucrările practice, calitatea temelor de lucru realizate.
În evaluarea probei oral se au în vedere citeriile: calitatea răspunsurilor şi a rezolvărilor de sarcini, organizarea şi coerenţa acestora, evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate, originalitatea şi creativitatea, încadrarea în timp.
Subiecte: Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei
Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
Sisteme de operare. Dos,Linux, Windows, etc.
Internet. World Wide Web
Gestionare conturi e-mail, chat, etc.
Navigare Internet, motoare de căutare
Procesare de text. Microsft Office Word
Calcul tabelar. Microsft Excel
Baze de date, baze de date on-line
Prezentări Power Point
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 22 Ian 2017, 17:00
Cursul se tremină pe data de: 12 Februarie 2017, 06:59
Lecţii curs: Examen TIC
Înscriere Înscriere
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiriSistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectateCursuri selectate
Nu s-au găsit date