Platforma eLearning Informatica, TIC, IAC, Matematica
Refreshing eLearning
Expandare/colapsare bloc AutentificareAutentificare
Utilizator
Parola
Ţine-mă logat
 
Expandare/colapsare bloc Informaţii pentru curs "Didactica matematicii și științelor.  Matematică (înv. preșcolar)/Didactics of Mathematics and  Sciences. Mathematics (Pre-School Education)"Informaţii pentru curs "Didactica matematicii și științelor. Matematică (înv. preșcolar)/Didactics of Mathematics and Sciences. Mathematics (Pre-School Education)"
Obiective: - Să opereze cu strategii specifice predării-învăţării noţiunii de număr natural si a operaţiilor de adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0-10.
- Să proiecteze activităţi matematice în învăţământul preşcolar, din perspectiva formării unor comportamente, abilităţi, deprinderi, priceperi şi capacităţi la preşcolari.
- Să proiecteze activităţi didactice centrate pe joc didactic matematic.
- Să utilizeze eficient materiale didactice variate pentru predarea noţiunilor matematice.
- Să proiecteze şi să aplice probe de evaluare pentru activităţile matematice.
- Să utilizeze limbajul matematic specific şi să se exprime corect, coerent şi logic, oral şi în scris.
Evaluare: Realizarea pe parcursul semestrului a unui portofoliu care să conţină cel puţin: curriculumul pentru învăţământul preşcolar; planificări anuale ale activităţilor la matematică pentru toate grupele; câte un proiect didactic de activitate sub formă de joc didactic matematic şi câte unul de activitate sub formă de exerciţii cu material individual pentru fiecare grupă; câte o probă de evaluare pentru fiecare grupă – condiţie pentru a participa la celelalte forme de evaluare.
Portofoliul va fi prezentat la o dată stabilită în cadrul tutorialelor.
- Rezolvarea a patru teme propuse în cadrul suportului de curs – 50% din nota finală.
Subiecte: 1 Formarea reprezentărilor şi a noţiunilor matematice la preşcolari
2. Curriculum naţional la disciplina matematică pentru învăţământul preşcolar
3. Tipuri şi forme de organizare a activităţilor matematice
4. Metode şi procedee folosite în cadrul activităţilor matematice
5. Materiale şi mijloace didactice specifice activităţilor matematice
6. Jocul didactic matematic
7. Evaluarea în învăţământul preşcolar
8. Bazele psihopedagogice şi metodologice ale formării noţiunii de număr natural
9. Metodologia predării-învăţării operaţiilor cu numere naturale
Limba: Română
Cursul începe pe data de: 02 Octombrie 2016, 23:18
Cursul se tremină pe data de: 02 Februarie 2017, 23:18
Înscriere Înscriere
Obiective: - Să opereze cu strategii specifice predării-învăţării noţiunii de număr natural si a operaţiilor de adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0-10.
- Să proiecteze activităţi matematice în învăţământul preşcolar, din perspectiva formării unor comportamente, abilităţi, deprinderi, priceperi şi capacităţi la preşcolari.
- Să proiecteze activităţi didactice centrate pe joc didactic matematic.
- Să utilizeze eficient materiale didactice variate pentru predarea noţiunilor matematice.
- Să proiecteze şi să aplice probe de evaluare pentru activităţile matematice.
- Să utilizeze limbajul matematic specific şi să se exprime corect, coerent şi logic, oral şi în scris.
Evaluare: - Realizarea pe parcursul semestrului a unui portofoliu care să conţină cel puţin: curriculumul pentru învăţământul preşcolar; planificări anuale ale activităţilor la matematică pentru toate grupele; câte un proiect didactic de activitate sub formă de joc didactic matematic şi câte unul de activitate sub formă de exerciţii cu material individual pentru fiecare grupă; câte o probă de evaluare pentru fiecare grupă – condiţie pentru a participa la celelalte forme de evaluare.
Portofoliul va fi prezentat la o dată stabilită în cadrul tutorialelor.
Rezolvarea a patru teme propuse în cadrul suportului de curs – 50% din nota finală.
Temele vor fi predate la o dată stabilită în cadrul tutorialelor.
Subiecte: 1. Formarea reprezentărilor şi a noţiunilor matematice la preşcolari
2. Curriculum naţional la disciplina matematică pentru învăţământul preşcolar
3. Tipuri şi forme de organizare a activităţilor matematice
4. Metode şi procedee folosite în cadrul activităţilor matematice
5. Materiale şi mijloace didactice specifice activităţilor matematice
6. Jocul didactic matematic
7. Evaluarea în învăţământul preşcolar
8. Bazele psihopedagogice şi metodologice ale formării noţiunii de număr natural
9. Metodologia predării-învăţării operaţiilor cu numere naturale
Limba: Română
Profesori: Default Professor
Unităţi: 1, Teste: 2, Proiecte: 1
Conţinutul lecţiei
Înscriere Înscriere
 
Expandare/colapsare bloc Sistem de ştiriSistem de ştiri
Nu există anunţuri sistem
 
Expandare/colapsare bloc Cursuri selectateCursuri selectate
Nu s-au găsit date